Käsisammuttimen tarkastus

Käsisammuttimet tulee tarkastaa vähintään vuoden välein, jos se on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten tärinälle, kosteudelle tai lämpötilan vaihteluille. Kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa, tulee sammuttimet tarkastaa kahden vuoden välein.

Käsisammuttimen huolto

Nestesammuttimet tulee huoltaa viiden vuoden välein. Muiden käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta. Huolto on kuitenkin tehtävä aina jos sammutinta on jouduttu käyttämään tai siinä havaitaan muuten sammuttimen toimintakuntoon vaikuttavia tekijöitä.

Kuka vastaa sammuttimista?

Pelastuslaki määrittelee, että kiinteistön haltijan tulee huolehtia, että viranomaisen määräämät sammutuslaitteet ovat toimintakunnossa, sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.

Lisätietoa sammuttimien tarkastuksista ja huolloista saat Turvatekniikan keskuksen sivuilta - Hankinta, käyttö ja huolto